Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi od grudnia 1992. Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Kołobrzegu przygotowane jest na 30 miejsc noclegowych (15 dla mężczyzn oraz 15 dla kobiet i matek z dziećmi) i czynne przez całą dobę.

Bezpośrednią opiekę nad osobami bezdomnymi sprawują wychowawcy. Godziny pracy wychowawców - całodobowo. Mieszkańcy schroniska mają zapewniony dach nad głową, kąpiel, łóżko oraz czystą pościel. Mogą także korzystać z kuchni oraz świetlicy. Pensjonariusze świadczą nieodpłatne prace na rzecz ośrodka takie jak prace porządkowe, prace przy rozładunku żywności, pomoc w organizacji imprez organizowanych przez MOPS (np. Dzień Dziecka).