W tabeli przedstawiamy aktualne wyliczenia wysokości świadczeń socjalnych według stanu na dzien: 1 stycznia 2015

Przeciętne wynagrodzenie II kwartał 2015 - 3 854,88 zł 800x600

Podstawa prawna: Dz.U. 2013 poz. 1440 z późń. zm.

Za okres 01.09.2015 – 30.11.2015

Turnusy rehabilitacyjne

I grupa - stopień znaczny

1 156,46 zł

II grupa – stopień umiarkowany

1 040,81 zł

III grupa – stopień lekki

963,72 zł

Osoba zatrudniona w ZPCH

770,97 zł

Opiekun

770,97 zł

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

wysokość dofinansowania wynosi do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Sprzęt rehabilitacyjny

sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 19 274,40 zł

 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

dofinansowanie wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 57 823,20 zł

Kryterium dochodowe

Turnusy rehabilitacyjne

dochód na osobę w rodzinie 1 927,44 zł

dochód na osobę samotną 2 505,67 zł

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

dochód na osobę w rodzinie 1 927,44 zł

dochód na osobę samotną 2 505,67 zł

 

Sprzęt rehabilitacyjny

dochód na osobę w rodzinie 1 927,44 zł

dochód na osobę samotną 2 505,67 zł