Przedszkole Unijne PDF Drukuj Email
piątek, 12 marca 2010 06:47
Od 1 września 2009 r. do oddziału unijnego utworzonego, oprócz Spytkowic i Ryczowa, również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach uczęszcza 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Program operacyjny pod nazwą „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich”, którego celem jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty będzie realizowany do 31 sierpnia 2011 roku.Wdrożenie tego programu okazało się ogromną szansą dla maluchów, które po rekrutacji przeprowadzonej wiosną 2009 r. rozpoczęły edukacje przedszkolną.
Na 25 miejsc dla 3-5latków w dotychczasowym 9-godzinnym oddziale, karty zapisu złożyło 56 rodziców. Gdyby nie nowo otwarty oddział w samych Bachowicach aż 31 maluchów nie mogłoby być objętych edukacja przedszkolną. Już w kwietniu i czerwcu 2009 r. na zebraniach z rodzicami, gdzie przedstawione zostały listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowe, dyrektor poinformowała o staraniach podjętych przez Wójta 
Gminy Spytkowice Panią Łucję Molendę mających na celu otwarcie dodatkowych oddziałów. 26 sierpnia 2009 r. odbyło się jeszcze jedno zebranie przeprowadzone przez dyrektora, na którym omówione zostały szczegółowo wszystkie zasady programu, regulamin i sprawy organizacyjne.
 
{gallery}pu{/gallery} 
 
Do nowo utworzonego oddziału, 1 września rodzice przyprowadzili 25 dzieci, które do tej pory nie były objęte edukacją przedszkolną. Poprzez wspólną zabawę, spacery, wycieczki i zajęcia tematyczne maluchy mają możliwość szybszego rozwoju, integracji w grupie rówieśników, nabywania nawyków w zakresie samoobsługi.
Program poszerzył również ofertę edukacyjną dla pozostałych 25-ciu przedszkolaków w oddziale 9-godzinnym i 24 sześciolatków o bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmiki. Zatrudniony został również logopeda, który w samych tylko Bachowicach zdiagnozował pod względem prawidłowej wymowy 74 dzieci. Prawie połowa została zakwalifikowana do terapii logopedycznej. Logopeda przeprowadził spotkania z rodzicami ogólne i indywidualne, na których szczegółowo zostały omówione problemy indywidualne dzieci, zasady ćwiczeń zarówno w przedszkolu jak i w domu w celu skuteczności terapii logopedycznej.

{gallery}pu2{/gallery}
 
W ramach programu urządzone zostały sale do zajęć, do których zakupiono meble, sprzęt audiowizualny, multimedialny, zabawki i dywan.
 
{gallery}pu3{/gallery}
 
Wychowawca oddziału mgr Anna Stańczyk, która prowadzi zajęcia z dziećmi przez godzin dziennie już we wrześniu założyła karty obserwacji dzieci aby przez cały rok monitorować nie tylko rozwój każdego z podopiecznych ale również bardzo szybko wychwycić ewentualne deficyty rozwojowe i podejmować działania w celu ich eliminacji. Nauczycielka w codziennych kontaktach z rodzicami wnikliwie rozpoznaje zarówno środowisko rodzinne maluchów jak również omawia zachowania, postęp każdego z dzieci indywidualnie.

{gallery}pu4{/gallery} 
 
Udział w codziennych fachowo przygotowanych i przeprowadzonych zajęciach rozwija u dzieci kompetencje językowe, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-kulturowe, odkrywa talenty, uzdolnienia i zainteresowania. Dla wielu dzieci to jedyna okazja aby uczestniczyć w wyjazdach, przedstawieniach teatralnych, imprezach dla środowiska lokalnego.

{gallery}pu5{/gallery}