INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE I SP PDF Drukuj Email
sobota, 08 kwietnia 2017 20:54
      Od listopada 2016 r w klasie I realizowana jest innowacja pedagogiczna. Głównym celem jest: rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk.     
     Działania zaplanowane w innowacji są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku szkolnym.
Podczas działań uczniowie chętnie rozwiązują zadania matematyczne, podejmują starania, aby rozwiązywać łamigłówki i zadania niestandardowe, kształtują wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywę, samodzielność.
     Dzięki innowacji dzieci poznają nowoczesne metody pracy, zdobywają wiedzę poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy oraz przygotowują się do wykorzystania matematyki w życiu codziennym.
 
{gallery}E.wczesn./Innowacja_kl.1{/gallery}