TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
czwartek, 05 marca 2015 19:00

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

Zarządzenie Nr 5/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach

z dnia 05.03.2015

w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola w Bachowicach na rok szkolny 2015/2016

     
     Na podstawie art.6a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7 i 811), w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Spytkowice, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach zarządza, co następuje:

§ 1

     Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Przedszkola w Bachowicach na rok szkolny 2015/2016:

Lp.

Rodzaj czynności dot. postępowania rekrutacyjnego                      do przedszkola

Terminy

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

06.03.2015r. - 12.03.2015r.

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

16.03.2015r. - 15.04.2015r.

3.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.04.2015r.

4.

Uzupełnianie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych

16.04.2015r. - 22.04.2015r.

5.

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28.04.2015r.

6.

Możliwość składania wniosków o wyjaśnienia i odwołania zgodnie z regulaminem

29.04.2015r. - 29.05.2015r.

7.

Rekrutacja uzupełniająca

02.06.2015r. - 28.08.2015r.

8.

W przypadku wolnych miejsc możliwość przyjęcia w ciągu roku szkolnego

 

 § 2

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola w Bachowicach oraz przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.