"ABC uczę się ....." PDF Drukuj Email
środa, 12 czerwca 2013 17:00

     Od stycznia 2013r. realizowany jest projekt unijny pn. „ABC uczę się – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia  wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I–III:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Bierze w nich udział 72 uczniów.

     Zajęcia prowadzone są w szkolnych salach lekcyjnych w godzinach dogodnych dla uczestników. Nad całym Projektem realizowanym w szkole, jego obszarami i wszystkimi aspektami kompleksowo czuwa powołany Szkolny Koordynator Projektu – Małgorzata Balonek.

{gallery}Wydarzenia/ABC.1-3_2013{/gallery}