„Żył taki ksiądz, który Bachowice umiłował…” PDF Drukuj Email
wtorek, 27 listopada 2012 17:18

 15 listopada 2012 roku to szczególna data dla wszyst¬kich uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach. Właśnie tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy podwójny jubileusz: 15-lecie nadania imienia szkole i 150. rocznicę urodzin księdza prałata Franciszka Gołby. 

Święto Patrona jak co roku rozpoczęliśmy Mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W wygłoszonym kazaniu ks. proboszcz Franciszek Jeleśniański wspominał osobę wybitnego rodaka – budowniczego kościoła, który niestrudzenie zabiegał o rozwój intelektualny mieszkańców i powstawanie placówek służących społeczeństwu. Ksiądz proboszcz mówił również jak ważne jest to, by młodzi ludzie korzystali ze spuścizny duchowej, jaką zostawił patron i szukali w swoim życiu nowatorskich rozwiązań. Namawiał do kreatywności w działaniu, która będzie owocowała rozwojem społeczeństwa. Eucharystia zakończyła się wymownym uczczeniem zmarłych budowniczych, pracowników szkoły, darczyńców i tych, którzy poświęcili swe życie dla wolnej ojczyzny. Pomysłodawczynią apelu była s. Franciszka. Po mszy świętej delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz na grobie patrona.

Kolejnym punktem obchodów Święta Patrona była uroczysta akademia w szkole. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani Małgorzata Balonek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, która jako gospodarz imprezy powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: pan Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, pani Teresa Sztaba – przewodnicząca Komisji Oświaty, pan Marian Szewczyk – Sołtys, przedstawiciele organizacji działających w Bachowicach – Rodzina Kolpinga, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość swą obecnością uświetniła rodzina ks. prałata – pani Stefania i Adam Momot oraz Józefa Dębska. Nie zabrakło również rodziców uczniów, mieszkańców wioski, obecnych i emerytowanych nauczycieli i pracowników oraz wszystkich uczniów szkoły.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu mówiła o tym, jak bardzo społeczność szkolna jest dumna z tego, że ma tak znamienitego patrona – krajana, który bez reszty poświęcił się swoim rodzinnym Bachowicom. Stwierdziła, że tak mądry, skromny, pracowity i wytrwały człowiek w dzisiejszych trudnych czasach powinien być i jest dla nas ogromnym autorytetem. Dyrektor szkoły podziękowała również pani Stefanii Momot i jej synowi Adamowi za podarowanie olejnego portretu matki księdza Gołby, który wzbogaci Izbę Pamięci, a w przyszłości muzeum.  

Do zgromadzonych na sali swoje słowa skierował również pan Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, który nawiązując do myśli patrona mówił o ogromnej wartości, jaką jest dobre wychowanie dzieci. Wyraził przekonanie, że wychowankowie ZSP w Bachowicach są dumni ze swych wielkich rodaków - ks. Gołby i o. Rudolfa Warzechy i będą umieli czerpać z ich pięknego życia. Głos zabrała również pani Teresa Sztaba. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Pan Wójt przekazali na ręce pani dyrektor upominek, będący pamiątką obchodzonego jubileuszu.  

Po części oficjalnej uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprezentowali zebranym przygotowane specjalnie na tę okazję przedstawienie pt. „Żył taki ksiądz, który Bachowice umiłował”. W czasie występu młodzież ukazała życie patrona od jego narodzin, poprzez dzieciństwo, młodość, kapłaństwo aż po śmierć.  Uczniowie przypomnieli o różnych formach działalności prałata, głównie wychowawczej i społeczno – kulturalno – gospodarczej. Scenariusz przedstawienia oparty został na fragmentach książki „W służbie Bogu i ludziom”. Rzeczywiste wypowiedzi i sentencje księdza Franciszka Gołby oraz wspomnienia ludzi, którzy go znali zostały wplecione w scenki rodzajowe przedstawiające kolejne etapy życia księdza. Całość dopełniała wymowna dekoracja ze słowami patrona w tle: „Dobre wychowanie dzieci jest największą pociechą rodziców”. Przedstawienie wzbogaciła nastrojowa muzyka i piękny solowy występ naszego ucznia Kamila Przystała.

Osoby obecne na uroczystości nie kryły wzruszenia. Niektórym, jak sami przyznają, zakręciła się w oku łza, gdy słuchali poważnej, ale jakże pięknej historii życia patrona. A przecież 

o to chodzi, byśmy pamiętali Księdza Franciszka Gołbę nie tylko jako budowniczego kościoła, założyciela licznych instytucji i organizacji, ale przede wszystkim jako wyjątkowego człowieka, który swoją postawą pokazał jak żyć. Księdza, który swoim myśleniem wyprzedził epokę. W pamięci potomnych ksiądz Franciszek pozostanie bowiem jako człowiek niezwykle skromny, „dla innych hojny, dla sie¬bie potrzebujący bardzo mało”, 

czło¬wiek, który „zaparł się samego sie¬bie”, cierpliwy i pokorny. Wyjątkowy patron zobowiązuje nas do tego, abyśmy godnie reprezentowali naszą szkołę i wioskę, stojąc 

na straży spuścizny, którą pozostawił nam nasz wielki rodak.

Do obchodów jubileuszu społeczność szkolna przygotowywała się od kilku tygodni. Uczniowie brali udział w konkursach związanych z postacią patrona i jego działalnością. Były to konkursy: literacki, poetycki, wiedzy, plastyczny, fotograficzny, na pocztówkę oraz  prezentację multimedialną. Ich laureaci otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody książkowe 

i dyplomy. Na koniec wszyscy goście otrzymali przygotowane w szkole okolicznościowe foldery stanowiące pokłosie przeprowadzonych działań i konkursów poświęconych osobie patrona.


Część artystyczną przygotowały panie – Agnieszka Harmata i Marzena Chrapkiewicz. 


Osoby występujące: 

Matka – Klaudia Przystał * Ojciec – Paweł Sieprawski * Franciszek – Kamil Górkowy * Janek – Arkadiusz Latko * Franciszek – Dawid Szewczyk * Ksiądz Zajączek – Wojciech Dębski * Józef – Dominik Wider * Ks. Jan Piwowarczyk – Łukasz Woźniak * Ks. Franciszek – Szymon Świdergał * Kobieta – Paulina Sieprawska * Kobieta II – Aleksandra Molenda * narratorzy: Małgorzata Jodłowska * Dawid Ściera * Olga Gołba * Joanna Sieprawska * Paulna Bartuś * Marcelina Kościelniak * Aleksandra Matura * Emilia Świdergał * Karolina Kajdas * Marlena Gołba * Aleksandra Mej * Klaudia Sieprawska * Weronika Bartel * Marcelina Szydłowska * Agnieszka Maj * Rafał Wołoch * śpiew – Kamil Przystał * 

obsługa sprzętu: Wojciech Stasiak * Krzysztof Kadzik * Marcin Kurdziel *Agnieszka Harmata

{gallery}15112012{/gallery}