Zwiedzanie Urzędu Gminy w Spytkowicach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 listopada 2012 06:09

W piątek, tj. 19 października 2012 ( po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Wójtem), klasa Ia gimnazjum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach wraz z wychowawczynią Elżbietą Kotowicz odwiedziła Urząd Gminy w Spytkowicach.

 

     Lekcja wychowawcza w terenie została zaplanowana w programie wychowawczym klasy w ramach tzw. Edukacji Regionalnej.
Celem lekcji, która odbyła się w obecności Pana Mariusza Krystiana – Wójta Gminy Spytkowice, Pani Anny Przejczowskiej – Sekretarz Gminy oraz Pań Kierowniczek wybranych Referatów, było poznanie komórek organizacyjnych UG oraz ich ogólnego zakresu działań. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Referat Finansowy i Podatkowy Gminy.
   

 

    Lekcja w UG przeprowadzona została metodą warsztatową i nauczyła uczniów prawidłowego korzystania z usług oferowanych ludności przez Gminę. Uczniowie, przez trzy godziny zwiedzania, stali się Petentami, którzy pod czujną opieką Pani Sekretarz wypełnili prawidłowo kilka  formularzy i udali się z nimi do odpowiednich Referatów:

•    Inwestycyjno-Technicznego w celu określenia charakteru odpowiedniej działki zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
•    Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z wnioskiem
o pozwolenie na wycinkę drzewa w danej nieruchomości,
•    Podatku w celu uzyskania zaświadczenia o płaceniu podatku rolnego,
•    Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania odpisu skróconego aktu urodzenia i złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
•    Ogólno-Organizacyjnego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów z sesji Rady Gminy.

    Najważniejszym momentem pobytu w Urzędzie Gminy  była rozmowa - DEBATA
z Panem Wójtem, który opowiedział młodzieży o swojej pracy – jako Wójta Gminy. Pan Mariusz Krystian odpowiadał też na nurtujące uczniów pytania dotyczące finansowania Urzędu, realizacji projektów europejskich przez Gminę, zadań Wójta, Jego współpracę
z Wojewodą czy też Premierem.

   Koniec pobytu w Urzędzie Gminy to wspólne zdjęcie z Panem Wójtem i Panią Sekretarz oraz słodki poczęstunek dla uczniów.
W tym samym dniu zwiedziliśmy jeszcze Posterunek Policji w Spytkowicach. Strukturę Posterunku, zasady działania przedstawił nam Pan Zdzisław Kacprzak – Kierownik Posterunku w obecności swoich dzielnicowych.

{gallery}zwiedzanieUG{/gallery}