Europejski dzień języków PDF Drukuj Email
środa, 26 września 2012 19:22

Europejski Dzień Języków

Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym − posiada 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. Należy również pamiętać o językach, którymi mówią obywatele UE pochodzący z innych krajów i kontynentów. Właśnie po to, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na tę różnorodność lingwistyczną, Unia Europejska i Rada Europy ogłosiły 2001 rok Europejskim Rokiem Języków.

              

 

W imprezach związanych z rokiem tematycznym wzięły udział miliony osób z 45 krajów. Setki wydarzeń w całej Europie były okazją do podkreślenia różnorodności językowej naszego kontynentu i promowania nauki języków obcych. Europejski Rok Języków stał się również inspiracją dla obchodzonego co roku Europejskiego Dnia Języków. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie ogółowi społeczeństwa znaczenia wielojęzyczności w Europie, pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych również poza formalnym cyklem kształcenia.

Opracowała: Karolina Kajdas