Projekty PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2011/2012 realizujemy SZKOLNY PROJEKT PREWENCJI CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

W ramach projektu organizujemy szereg działań dotyczących edukacji-profilaktyki raka. Wszystkie prelekcje, konkursy, spotkania są zgodne z założeniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Już w listopadzie odbyła się profilaktyczna wywiadówka dla rodziców ,na której uczennice kl. III a. G.  Aniela Orlik i Kinga Sitek zaprezentowały prezentację multimedialną n/t przyczyn chorób nowotworowych . Rodzice otrzymali ulotki  dotyczące badań profilaktycznych. 31 stycznia uczennice klas Gimnazjalnych wysłuchały prelekcję konsultantki  programu edukacyjnego ,,Od dziewczyny do kobiety ‘’. Także w styczniu gimnazjaliści obejrzeli prezentacje multimedialną ,,Pierwszy dzwonek’’.  4 luty to Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. W przeddzień tego dania  ,,zdrowetki’’      kl. I a  (Patrycja , Marzena , Joanna oraz Lidia) przygotowały materiały edukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Rozprowadziły wśród młodzieży deklaracje n/t ,,Mam haka na raka’’ zobowiązujące uczniów, którzy złożyli podpisy do zachęcenia kogoś z rodziny do zrobienia badań profilaktycznych. Gimnazjaliści otrzymali ulotki informujące oraz poszerzali swoją wiedzę n/t profilaktyki chorób nowotworowych analizując gazetki tematyczne na szkolnych korytarzach oraz w pracowni biologicznej.

Uczniowie kl. Ib. Patryk Szarek oraz Paweł Dębski wykonali i zaprezentowali prezentacje multimedialne na lekcjach biologii ora przygotowali profilaktyczne ulotki. W projekt chętnie włączyły się także młodsze uczennice kl.5 Weronika Bałys oraz Aleksandra Mej wykonując plakaty informacyjne.

 

 

 Nawiązaliśmy kontakt z Zespołem Szkół  RolniczychCentrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie gdzie opiekun grupy licealistek realizujących program „Mam haka na raka” mgr Agnieszka Marzęcka zaproponowała nam udział w konkursie 

*Recepta na zdrowie w każdej polskiej głowie”
I etap: test wiedzy  odbył się18marca.wzięło w nim udział 7 uczniów kl.II i IIIa . Najlepiej napisały test 3 uczennice: Ania Wójtowicz, Kinga Sitek, Aniela Orlik. Ten trzyosobowy zespół reprezentował naszą szkołę na etapie II i III
 
*W czerwcu planujemy warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum, dotyczące raka jelita grubego. Warsztaty poprowadzą w naszej szkole licealistki ( koordynatorki programu mam haka na raka)z Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z opiekunem.

{gallery}LOP/warsztaty{/gallery}

 

Szkolny projekt ”Osobliwości przyrodnicze mojej okolicy”

    Uczennice klasy II gimnazjum:

1. zinwentaryzowały zwierzęta dziko żyjące oraz te, które z nami mieszkają, wykonały mapę
2.  „drzewa wokół nas” –  koordynatorki wyłoniły jeden rodzimy gatunek, który urzeka swoimi walorami i opisały go
3.” Drzewa to nie słupy ogłoszeniowe”-  uczennice przeprowadziły akcję oczyszczenia z pinesek wszystkich napotkanych drzew

W ramach podsumowania realizacji szkolnego projektu  w czerwcu, uczennice wspólnie z nauczycielem biologii wypełnią arkusz oceny projektu.