Zebranie z rodzicami dzieci 5-6 letnich PDF Drukuj Email
środa, 02 maja 2012 07:46

     Dnia 29 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci 5,6 letnich z udziałem Dyrektora Szkoły, nauczycieli przedszkola i nauczyciela klasy 1, aby omówić gotowość dzieci do podjęcia nauki w I klasie.

     Na początku pani Dyrektor zwróciła uwagę na problemy u dzieci, które pójdą po raz pierwszy do szkoły, mówiła, że prawie każde dziecko kojarzy sobie szkołę jako miejsce dla niego przyjazne, miłe, w którym może przyjemnie spędzać czas. Marzeniem każdego rodzica jest, aby tak właśnie było i aby te wyobrażenia dziecięce się spełniły.

     Rzeczywistość jednak jest często inna i wiele dzieci ma problemy z przystosowaniem się do nowych warunków szkolnych. Najczęstszą przyczyną jest nie osiągnięcie w pełni dojrzałości szkolnej, pod którą kryje się rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny i społeczny. Wystąpienie choćby w niektórych z tych sfer nieprawidłowości może spowodować, iż dziecko do szkoły będzie chodziło niechętnie nie umiejąc podać przyczyny tej niechęci. Na początku mogą pojawić się lęki szkolne objawiające się między innymi. niechęcią wstawania, rannym marudzeniem, często dzieci takie cieszą  się, że nie muszą iść do szkoły. Mogą wystąpić również bóle brzucha, głowy i zmęczenie. Pytane, niechętnie odpowiadają rodzicom, ponieważ nie umieją jeszcze określić przyczyny swoich problemów. Aby sytuacja nie pogłębiała się bardzo ważną rolę mają do spełnienia rodzice, którzy powinni obserwować swoje dziecko, słuchać tego co ma do powiedzenia. Należy też porozmawiać z wychowawcą, jeśli to możliwe uczestniczyć w zajęciach otwartych, aby móc poobserwować zachowanie się dziecka na tle całej klasy i próbować znaleźć przyczynę zaistniałych problemów.

     Następnie pani L. Maślana omówiła problem: "Jak zmniejszyć  ryzyko w pracy z dzieckiem, które wkrótce pójdzie do szkoły". Zwróciła uwagę na:

· uczenie dziecka samodzielności,

· kształtowanie wytrwałości i systematyczności,

· bogacenie wiedzy o otaczającym go świecie,

· stwarzanie sytuacji do działania,

· ćwiczenie wymowy,

· słuchanie bajek,

· usprawnianie ręki,

· wpajanie zasad prawidłowego postępowania,

· przyzwyczajanie do stałego rozkładu dnia,

· kształtowanie pozytywnego obrazu szkoły,

· kształtowanie motywacji uczenia się.

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna. Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

     Na zakończenie spotkania rodzice mieli dużo pytań. Wymieniali swoje spostrzeżenia, wątpliwości oraz  opinie o swoich dzieciach. Mogli  poznać wyposażenie sali lekcyjnej, do której będą  uczęszczać  ich dzieci, jak również zostali zaproszeni na lekcje otwarte do klasy 1.

                                                                                                                  L. Maślana

{gallery}02052012{/gallery}