5 GRUDNIA - DZIEŃ WOLONTARIUSZA PDF Drukuj Email
sobota, 05 grudnia 2020 21:13

Co roku, 5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących.

Ustanowienie tego święta w 1986 r. przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej. Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca.

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego wymiaru.

Dzisiaj miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.

Dziś na terenie Polski istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Duży wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 

Nasze Szkolne Koło Wolontariatu „MY DLA INNYCH” działa od 2007 r., czyli 13 lat. Założycielkami Koła były panie: Elżbieta Marek i Agata Flaga. Na przestrzeni lat opiekowały się Kołem również panie: Magdalena Jarosz oraz Karolina Szarek. Obecnie opiekunami są: Agata Flaga i Joanna Dębska. Szkolne Koło Wolontariatu liczy 32 członków z klas: VI-VIII. Naszym największym sukcesem było uzyskanie tytułu laureata projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” w 2013 r. i wyjazd do Rzymu!!! Realizujemy różnorodne zadania, które kierujemy do: dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej, ludzi starszych, samotnych i chorych, potrzebujących z całego świata. Nasze działania mają charakter lokalny, ogólnopolski i globalny.

Uczniowie realizując różne działania uświadamiają sobie, że pomoc innym ma sens i daje dużo wewnętrznej radości i satysfakcji.

Agata FlagaKochani Wolontariusze!


W dniu Waszego Święta składamy Wam życzenia

zapału do nowych wyzwań, radości ze spotkań z ludźmi,

którym pomagacie i poczucia, że warto to robić!

Bardzo Wam dziękujemy za to,

że jesteście i swoim bezinteresownym pomaganiem

czynicie ten świat lepszym i piękniejszym!


Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:

Agata Flaga i Joanna Dębska