IV GMINNY KONKURS O TYTUŁ "MISTRZA KALIGRAFII 2019" PDF Drukuj Email
czwartek, 28 lutego 2019 21:51

     Z okazji Dnia Języka Ojczystego 20 lutego 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach odbył się IV Gminny Konkurs o tytuł „Mistrza Kaligrafii 2019” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice.

     W gminnym etapie uczestniczyło 40 uczniów, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, którzy reprezentowali szkoły z terenu Gminy Spytkowice: Szkołę Podstawową w Miejscu, Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie. Punkt Filialny w Chałupkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach.

Zadaniem uczestników konkursu było przepisanie tekstów przygotowanych przez organizatorów, zgodnie z obowiązującymi w sztuce kaligrafii zasadami oraz zaprojektowanie inicjału (w kl. IV-VIII SP i III Gimn.).

     Konkurs został przeprowadzony w kategorii trzech grup wiekowych: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. VII-VIII SP i III gimnazjum. Z każdej grupy wiekowej zostało wyłonionych po trzech laureatów – I, II i III miejsca.

Prace uczestników, według kryteriów zawartych w regulaminie, oceniała komisja w składzie:

·         Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wadowicach p. Elżbieta Wójcicka – przewodnicząca,

·         Nauczyciel SP w Miejscu p. Aneta Dudek – członek,

·         Nauczyciel ZSP w Ryczowie p. Joanna Jędra - członek,

·         Nauczyciel Punktu Filiarnego w Chałupkach p. Andrzej Gruszczyński - członek,

·         Nauczyciel ZSP w Spytkowicach p. Marzena Kozioł -- członek,

·         Nauczyciel ZSP w Bachowicach p. Beata Nowak - członek.

W celu zapewnienia obiektywnej oceny jurorów prace zostały podpisane dwucyfowym kodem zamiast imienia i nazwiska.

 

WYNIKI KONKURSU:

KLASY I-III SP

„MISTRZ KALIGRAFII 2019” – Jagoda Szmidt z ZSP w Bachowicach

II MIEJSCE – Igor Masłowski z SP Nr 2 w Spytkowicach

III MIEJSCE – Patrycja Sowa z SP w Chałupkach

KLASY IV-VI SP

„MISTRZ KALIGRAFII 2019” – Zuzanna Słoma z ZSP w Ryczowie

II MIEJSCE – Aleksandra Przystał z ZSP w Spytkowicach

III MIEJSCE – Róża Kot z ZSP w Spytkowicach

KLASY VII-VIII i III Gimn.

„MISTRZ KALIGRAFII 2019” – Oliwia Berniak z ZSP w Spytkowicach

II MIEJSCE – Aleksandra Simik z SP w Miejscu

III MIEJSCE – Emilia Kruszecka z ZSP w Spytkowicach

 

      Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody. Za zdobycie tytułu „Mistrza Kaligrafii” w każdej kategorii wiekowej laureaci otrzymali statuetki i zestawy – pióro wieczne z  długopisem, natomiast nagrodami za II i III miejsca były zestawy – pióro wieczne z długopisem, ufundowane przez Pana Wójta. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Pana Wójta i skromny poczęstunek od Spółdzielni Uczniowskiej „Stokrotka” działającej w naszej szkole. 
      Dziękujemy Panu Mariuszowi Krystianowi – Wójtowi Gminy Spytkowice za objęcie Konkursu patronatem honorowym oraz ufundowanie nagród dla uczestników. Dziękujemy również wszystkim opiekunom uczestników, Paniom i Panu obradującym w jury oraz Panu Wojciechowi Bałysowi za zaangażowanie w przygotowanie konkursu.

 

Organizatorami konkursu były: p. Elżbieta Marek i p. Magdalena Balonek.

 

{gallery}Wydarzenia/Gm.Kon.Kaligr_II.19{/gallery}