SPOTKAJMY SIĘ NA OLIMPIE PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 marca 2010 16:53

     Dnia 11 lutego 2010 roku o godz. 12.00 na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach odbył się konkurs gminny Spotkajmy się na Olimpie dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Inicjatorkami tego wydarzenia były p. Elżbieta Marek i p. Sylwia Przejczowska, które przygotowały 10 konkurencji mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz propagowanie wiedzy o kulturze i sztuce starożytnej Grecji.

Do konkursu zgłosiły się trzy drużyny reprezentujące:

1. Szkołę Podstawową w Miejscu (Urszula Piątek, Mateusz Kołodziej, Przemysław Żmuda).

2. Szkołę Podstawową w Spytkowicach (Jakub Bryła, Patrycja Fabin, Oskar Sulik).

3. Szkołę Podstawową w Bachowicach (Małgorzata Jodłowska, Anna Książek, Szymon Świdergał).

     Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością trudnych i bogatych w szczegóły tekstów mitologicznych, takich jak: O narodzinach świata, Królestwo morza, Królestwo piekieł, Prometeusz, Syzyf ,Demeter i Kora, Dedal i Ikar, Dwanaście prac Heraklesa, O królu Midasie, O Tantalu, Wojna trojańska, Orfeusz i Eurydyka, Tułaczka Odyseusza, O Ariadnie i Tezeuszu, Jabłko niezgody, Helios i Faeton oraz znajomością związków frazeologicznych związanych z mitologią. Ponadto przedstawiciel każdej drużyny, w krótkiej scence dramatycznej, zaprezentował strój i osobowość wybranej przez siebie postaci mitologicznej.

     Wiedza nie była jednak jedynym atutem naszych zawodników. Odznaczyli się oni także doskonałym refleksem i logicznym myśleniem, godnym niejednego greckiego filozofa. Stąd też zadanie jury nie było łatwe, bo walka między drużynami była wyrównana do samego końca. Ostateczny wynik przesądziła ostatnia konkurencja, po której:

I MIEJSCE zdobyła Szkoła Podstawowa z Bachowic,

II MIEJSCE zdobyła Szkoła Podstawowa ze Spytkowic,

III MIEJSCE zdobyła Szkoła Podstawowa z Miejsca.

     Sukcesów tych nie byłoby jednak, gdyby nie praca i chęć poświęcenia wolnego czasu nauczycieli języka polskiego. Z tego miejsca serdecznie im dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że pozwoli ona na lepszą integrację środowiska międzyszkolnego i kształtowanie zasad zdrowego współzawodnictwa.

Sylwia Przejczowska