Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach informuje, że zostało zakończone przyjmowanie zamówień na rok 2022 dotyczące wywozu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że usługę asenizacyjną wykonują również inne firmy, których dane znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Spytkowice.